e-rejestracja
Porady realizowane są wyłącznie odpłatnie.
Lekarze, specjaliści medycyny pracy przyjmują od poniedziałku do piątku.
Rejestracja w godz. 7:00 - 9:00.
Jak ustalić termin: w rejestracji ogólnej (tel. 32 736 20 58 lub 32 736 20 59 wew. 01 i 02) lub bezpośrednio w rejestracji medycyny pracy (tel. 32 736 20 58 lub 32 736 20 59 wew. 03).


Do pobrania:
Copyright © 2015 Starochorzowska Fundacja Zdrowia i Ekologii
Projekt i wykonanie: R. Gizdoń
ul. Narutowicza 3 41-503 Chorzów
tel: 32 736 20 58
logo sfzie