e-rejestracja
PORADNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Porady finansowane przez NFZ i odpłatnie.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 18.00.
Jak ustalić termin?  W rejestracji ogólnej - osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub telefonicznie (tel. 32 736 20 58 lub 32 736 20 59 wew. 01 i 02).

PERSONEL:
 1. lek. med. Grażyna Pawlak - specjalista medycyny pracy, lek. chorób wewnętrznych
 2. lek.med. Joanna Skowron-Szalich - specjalista medycyny rodzinnej
 3. lek. med. Michał Roleder - specjalista geriatrii, specjalista chorób wewnętrznych
ZAKRES ŚWIADCZEŃ:
 • Profilaktyka i leczenie osób dorosłych
 • Szczepienia ochronne
 • Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych przez NFZ »
 • Kierowanie do lekarzy specjalistów, jak również do leczenia stacjonarnego
 • Zlecanie niezbędnych badań diagnostycznych
 • Wykonywanie niezbędnych zabiegów i procedur wynikających z umowy z NFZ
 • Kierowanie do leczenia uzdrowiskowego
 • Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy lub nauki zgodnie z odrębnymi przepisami
 • Wizyty domowe ze wskazań medycznych - po uzgodnieniu z lekarzem
W ramach poradni POZ opiekę nad pacjentem sprawuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej we współpracy z pielęgniarką i położną środowiskową.

Warunkiem objęcia pacjenta opieką przez lekarza POZ, finansowaną przez NFZ jest złożenie deklaracji wyboru lekarza.

Cena wizyt prywatnych - zakładka CENNIKI.
Poradnia zapewnia dostęp do pełnej diagnostyki laboratoryjnej, EKG, RTG, USG, spirometrii płuc.

Copyright © 2015 Starochorzowska Fundacja Zdrowia i Ekologii
Projekt i wykonanie: R. Gizdoń
ul. Narutowicza 3 41-503 Chorzów
tel: 32 736 20 58
logo sfzie