e-rejestracjaankieta satysfakcji
BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW
Charakterystyka usług medycyny pracy
 • Zespół lekarzy pracujących w Przychodni jest profesjonalnie przygotowany do prowadzenia badań pracowniczych. Lekarze, specjaliści medycyny pracy posiadają uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych na podstawie rozporządzenia MZiOS z 30 maja 1996 r.
 • Posiadamy sprawny, przeszkolony z zakresu medycyny pracy personel rejestracji.
 • Oprócz lekarzy, specjalistów medycyny pracy, przez 3 dni w tygodniu przyjmują także: okulista, laryngolog i neurolog, których konsultacje są wymagane ustawowo przy wydawaniu orzeczeń dla wielu stanowisk pracy.
 • Posiadamy własną pracownię rentgenowską oraz punkt poboru materiału do badań laboratoryjnych. Na miejscu wykonujemy także badania psychotechniczne, spirometryczne, audiometryczne i elektrokardiologiczne.
 • Posiadamy pracownię badań psychologicznych i wysokościowych właściwą dla każdego pracownika zatrudnionego na stanowisku wymagającym potwierdzenia pełnej sprawności psychofizycznej.
 • Archiwizujemy pełną dokumentację medyczną.
Zakres badań medycyny pracy
 • Badania profilaktyczne
  • Wstępne - przed zatrudnieniem na danym stanowisku, po zmianie stanowiska, a także wtedy, gdy wystąpią nowe czynniki, szkodliwe dla zdrowia
  • Okresowe - u osób pracujących na danym stanowisku, którym wygasa ważność dotychczasowego zaświadczenia
  • Kontrolne - przed ponownym podjęciem pracy, obowiązkowo u każdego pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni
 • Wydawanie orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Aktualizacja książeczek zdrowia
 • Badania kierowców tzw. amatorów jak i zawodowych
 • Badania uczniów i studentów
 • Badania pracowników kolei (bocznice)
 • Badania wysokościowe
 • Badania operatorów wózków widłowych, koparek i suwnic
 • Badania ratowników, żeglarzy i płetwonurków
 • Delegacja lekarza na posiedzenia komisji BHP
 • Wizytacja stanowisk przez lekarza specjalistę medycyny pracy.
  
CENNIK BADAŃ  »

      Uwaga - Przedsiębiorcy!!!
      W przypadku podpisania stałej umowy o współpracy w ramach opieki profilaktycznej
      nad pracownikami możliwa negocjacja cen.

      Dotychczas nam zaufali:  »  Lista naszych klientów

Copyright © 2015 Starochorzowska Fundacja Zdrowia i Ekologii
Projekt i wykonanie: R. Gizdoń
ul. Narutowicza 3 41-503 Chorzów
tel: 32 736 20 58
logo sfzie