e-rejestracja

ZAPRASZAMY NA BADANIA PROFILAKTYCZNE FINANSOWANE PRZEZ
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY
- POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO.

ADRESACI – kobiety w wieku od 25 do 59 lat, które w ostatnich 36 miesiącach nie miały wykonywanego badania w Programie, albo w przypadku kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne tj. hamujące lub zapobiegające aktywności układu odpornościowego, zakażone HPV-typem wysokiego ryzyka), które w ostatnich 12 miesiącach nie miały wykonywanego badania w Programie.

Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.
W przypadku pacjentek leczonych z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne), ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

WYKONUJĄCY – lekarz specjalista ginekologii i położnictwa

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?:
  • wywiad i wypełnienie ankiety w Programie,
  • pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego, wykonanie rozmazu i wysłanie preparatu do badania,
  • edukacja w zakresie zapobiegania nowotworom szyjki macicy,
  • po wykonaniu badania przez pracownię diagnostyczną, wydanie wyniku pacjentce wraz z przekazaniem zaleceń do dalszego postępowania,
  • w sytuacji konieczności weryfikacji wstępnego rozpoznania, skierowanie pacjentki do odpowiedniej placówki realizującej świadczenia w ramach Etapu Pogłębionej Diagnostyki Programu.
Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy Poradni Ginekologiczno-Położniczej.

Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.

Copyright © 2015 Starochorzowska Fundacja Zdrowia i Ekologii
Projekt i wykonanie: R. Gizdoń
ul. Narutowicza 3 41-503 Chorzów
tel: 32 736 20 58
logo sfzie