e-rejestracja
GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ
Porady finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Godziny pracy gabinetu łącznie z wizytami domowymi:
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00.
Jak ustalić termin?  W rejestracji ogólnej - osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub telefonicznie (tel. 32 736 20 58 lub 32 736 20 59 wew. 01 i 02) lub bezpośrednio
(tel. 509 499 979).

NASZE PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-RODZINNE:
 1. Jolanta Bargiela
 2. Beata Gidziela
Każdy może zostać objęty bezpłatną opieką pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej - wymagane jest złożenie deklaracji wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:
 • świadczenia pielęgnacyjne
  • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych
  • przygotowywanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności
 • świadczenia lecznicze
  • ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych wraz z doborem technik karmienia w zależności od stanu chorego
  • cewnikowanie pęcherza u kobiet
  • wykonywanie wlewów doodbytniczych
  • podawanie leków różnymi drogami i technikami (kroplówki, iniekcje)
  • wykonywanie zleceń lekarskich
  • zakładanie opatrunków ran, odleżyn, oparzeń
  • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących
  • wykonywanie inhalacji, doraźne podawanie tlenu
  • zdejmowanie szwów
  • udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • świadczenia usprawniające
  • koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, długotrwałego unieruchomienia i stosowania udogodnień
  • usprawnienie ruchowe
  • drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej
 • świadczenia socjalno-bytowe
  • koordynacja i organizacja na rzecz podopiecznego w zakresie spraw socjalnych poprzez instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz placówki ochrony zdrowia
Świadczenia pielęgniarki realizowane są na podstawia skierowania wystawionego przez lekarza POZ.

Copyright © 2015 Starochorzowska Fundacja Zdrowia i Ekologii
Projekt i wykonanie: R. Gizdoń
ul. Narutowicza 3 41-503 Chorzów
tel: 32 736 20 58
logo sfzie