e-rejestracja
PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH
Badania psychologiczne realizowane są wyłącznie odpłatnie.
Godziny pracy: środa w godz. 10.30 - 12.30 oraz piątek w godz. 7.30 - 10.00
Jak ustalić termin: w rejestracji ogólnej - osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub telefonicznie (tel. 32 736 20 58 lub 32 736 20 59 wew. 01 i 02) lub bezpośrednio w rejestracji medycyny pracy (tel. wew. 03).

PERSONEL:
 1. mgr Kinga Bigaj - psycholog
 2. mgr Jacek Schindler - psycholog
Pracownia zajmuje się diagnostyką i orzecznictwem psychologicznym na podstawie wpisu do rejestru Pracowni Psychologicznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego.

W ramach badań psychologicznych dokonywana jest diagnoza sprawności intelektualnej i procesów poznawczych, osobowości oraz sprawności psychomotorycznej.
 • Zajmujemy się diagnostyką psychologiczną, orzecznictwem przydatności zawodowej, oferujemy badania psychologiczne:
  • Kierowców zawodowych pojazdów wszystkich kategorii oraz kandydatów na kierowców
  • Kandydatów na kierowców oraz kierowców pojazdów uprzywilejowanych
  • Kierowców skierowanych przez policję/Urząd Miasta:
    -  osób będących sprawcami wypadku drogowego
    -  osób kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości
    -  osób, które przekroczyły 24 punkty karne
  • Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów
  • Osób skierowanych na badania przez lekarza, który w wyniku badania lekarskiego stwierdził konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego
  • Pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (operatorów wózków widłowych, obsługa żurawi, suwnic itp.)
  • Kierowców prowadzących pojazd w ramach obowiązków służbowych
  • Osób wykonujących pracę na wysokości
 • Posiadamy wszystkie zezwolenia i licencje do prowadzenia badań
 • Badania wykonujemy indywidualnie lub grupowo
 • W przypadku zlecenia badania większej liczby osób - rabaty
 • Badania wykonujemy w jednym dniu i wydajemy orzeczenia psychologiczne po zakończeniu badania
Cennik badań psychologicznych - zakładka CENNIKI

Działamy kompleksowo:
BADANIA PSYCHOLOGICZNE + BADANIA LEKARSKIE

Copyright © 2015 Starochorzowska Fundacja Zdrowia i Ekologii
Projekt i wykonanie: R. Gizdoń
ul. Narutowicza 3 41-503 Chorzów
tel: 32 736 20 58
logo sfzie